Jeyan Gedik

Moda ve Kadın

Moda, kadının begenilme duygusuna hitap eder.Beğenilmek kadının temel psikolojik ihtiyaclarından birisidir. İşte moda bu içgüdüsel eğilime hitap eder.Bütün kadınlar, farklı, güzel ve genç görünmek isterler.Bunun için harcanan paralar ,modanın çok önemli bir sektör oldugunu vurguluyor.
Kişi, lezzet duyduğu bir şeyi hep aynı şekilde alırsa bıkkınlık hisseder. Fakat zevk duyduğu şey, farklı biçimlerde sunulduğu zaman, aynı haz devam edebilir. Moda, kişideki farklı dürtü ve ihtiyaçları gidermek amacıyla ortaya çıkmıştır. Yapılması gereken şey, modaya karşı çıkmak yerine onu doğru şekilde yönlendirmek olmalıdır.

Günümüzde kültürlerin birbirlerinden etkilenmemesi mümkün degil.Bu, tarih boyunca da boyle olmuştur.Güzel ve farklı olan ilgi ceker.Dolayısıyla ilham kaynagı olabilir.Ekonomik acıdan güçlü olan ülkeler,kitlelere hitap ederek modayı kolayca yonlendirebilirler.

Baskın kültürler modayı yönlendirmeye çalışırken,kültürel kimliğini korumak isteyenler kendi değerlerine abartılı bir biçimde sarılmaktadırlar. Bu konuda kültürlerin yarıştığını söyleyebiliriz. Güçlü olan kültür diğerlerini kendine benzetmeye çalışmaktadır.Yada tam tersi zayıf olan kültür diğerine benzemeye çalışmaktadır. Doğru olan ise, bir kimsenin kültürünü çağın getirdiği imkânları kullanarak devam ettirmesidir. Birey ve toplum bu bağlılığı sağladığı zaman, ayakta kalabilir.Değişime direnmek mümkün degil.Zaten bu da insanın ihtiyaclarından biri.Her gecen gün yenilikler,yeni trendler önümüze sunuluyor.Kadının kendisini bu değişime kapatması olanaksız.

Burada unutulmaması gereken şey, değişim ile başkalaşım arasındaki farklılıktır. Değişim, insanın kendi kültürünü koruyarak yeni şartlara uyum sağlamasıyken, başkalaşım; kişinin öz kimliğini değiştirip, diğeri gibi olmasıdır.

Diger bir kültürü taklit edip,başkalaşmak yerine,kendi kültürümüzü farklı biçimlerde yorumlayarak kendi modamızı yaratmak daha doğru.
Kadının beğenilme duygusu varoldukca ,moda da varlıgını sürdürecektir.Kültürler birbirlerinden etkilenmeye devam edeceklerdir.Önemli olan,başkalaşmadan değişerek modaya uyum saglamaktır.